FAQ NL

Frequently Asked Questions

Er zijn geen kosten verbonden aan het maken, registreren of wijzigen van een bouwplaats in OSIRIS. 

Zodra uw aanvraag ter goedkeuring naar de wegbeheerder wordt verzonden, worden er  echter dossierkosten in rekening gebracht. 

Volgens artikel 87, alinea 2 van de ordonnantie van 03 mei 2018, zijn de kosten voor het indienen van een OSIRIS-dossier als volgt: 

  • 80 euro voor de aanvraag van een uitvoeringsvergunning van een gecoördineerde bouwplaats ;
  • 60 euro voor de aanvraag van een uitvoeringsvergunning van een niet-gecoördineerde bouwplaats ;
  • 40 euro voor een aanvraag van een wijzigingsvergunning ;
  • 20 euro voor een aanvraag waarvoor het advies van de Commissie nodig is, ter aanvulling van het bedrag waarin voorzien in een van de drie vorige punten ;
  • 20 euro voor een verklaring van uitvoering van bouwplaats die niet is vrijgesteld van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden of voor een kennisgeving van opstarting van bouwplaats.
 •  
 • Deze bedragen worden jaarlijks herzien op basis van de consumptieprijsindex. In het geval van niet-uitvoering van de bouwplaats, blijven de dossierkosten verschuldigd en worden deze niet terugbetaald. 
   
  Gelieve er ook rekening mee te houden dat er bijkomende gemeentelijke bezettingsbelasting kan worden aangerekend. Gelieve uw gemeente te contacteren om hierover meer informatie te verkrijgen.