FAQ NL

Frequently Asked Questions

De officiële website van Brussel Mobiliteit bevat een pagina gewijd aan de coördinatie van bouwplaatsen met veel informatie over Osiris en de coördinatie van bouwplaatsen: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/mobiliteitsberoepen/coordinatie-van-de-bouwplaatsen.

Onze dienst is ook beschikbaar voor elk verzoek om informatie. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens aan de rechterkant van alle webpagina’s van onze site, inclusief deze.

Er zijn geen kosten verbonden aan het maken, registreren of wijzigen van een bouwplaats in OSIRIS. 

Zodra uw aanvraag ter goedkeuring naar de wegbeheerder wordt verzonden, worden er  echter dossierkosten in rekening gebracht. 

Volgens artikel 87, alinea 2 van de ordonnantie van 03 mei 2018, zijn de kosten voor het indienen van een OSIRIS-dossier als volgt: 

  • 80 euro voor de aanvraag van een uitvoeringsvergunning van een gecoördineerde bouwplaats ;
  • 60 euro voor de aanvraag van een uitvoeringsvergunning van een niet-gecoördineerde bouwplaats ;
  • 40 euro voor een aanvraag van een wijzigingsvergunning ;
  • 20 euro voor een aanvraag waarvoor het advies van de Commissie nodig is, ter aanvulling van het bedrag waarin voorzien in een van de drie vorige punten ;
  • 20 euro voor een verklaring van uitvoering van bouwplaats die niet is vrijgesteld van bijzondere uitvoeringsvoorwaarden of voor een kennisgeving van opstarting van bouwplaats.
 •  
 • Deze bedragen worden jaarlijks herzien op basis van de consumptieprijsindex. In het geval van niet-uitvoering van de bouwplaats, blijven de dossierkosten verschuldigd en worden deze niet terugbetaald. 
   
  Gelieve er ook rekening mee te houden dat er bijkomende gemeentelijke bezettingsbelasting kan worden aangerekend. Gelieve uw gemeente te contacteren om hierover meer informatie te verkrijgen. 

Elke bezetting van de openbare ruimte, tijdelijk of permanent, moet worden goedgekeurd door de wegbeheerder. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de hoofdassen beheerd door het Gewest (Brussel Mobiliteit), terwijl de overige wegen door de gemeenten worden beheerd.

Voor evenementen die plaatsvinden op een gewestweg (rommelmarkt, markten, film draaien, enz.) moet de aanvraag worden ingediend via het formulier op de website van Brussel Mobiliteit: https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/aanvraag-gewestwegbezetting. Opgelet: In veel gevallen is voorafgaande toestemming van de gemeente nodig, ook als het een gewestweg is..

Als uw evenement plaatsvindt op een gemeentelijke weg, verzoeken wij u contact op te nemen met het gemeentebestuur dat belast is met het beheer van deze weg.