Ticket-NL

Vraag ondersteuning via e-mail

Bij het loket kunt 24u/24, 7d/7 een ticket openen voor alle vragen gerelateerd aan de codering van uw dossier in OSIRIS.

Indien uw verzoek betrekking heeft op een reeds bestaand dossier in OSIRIS, vragen wij u om het B1- n° in de onderwerpregel te zetten. Dit versnelt het werk van de adviseur die uw aanvraag zal behandelen.

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging als bewijs dat uw aanvraag goed aan het loket werd doorgestuurd.

    Gegevens van de aanvrager    Ik ben :

    Type interventie